« UK NHS COVID-19 appのテストバージョンのリリースとNCSCによる技術情報の公表。。。 | Main | 米国 国土安全保障省のテレワークガイダンスとリソース »

2020.05.06

Norway コンタクト・トレーシング・アプリ(smittestopp / Infection stop)

こんにちは、丸山満彦です。

ノルウェイのデータ保護機関が自国の公衆衛生研究所 (Folkehelseinstituttet (FHI)) が開発したコンタクト・トレーシング・アプリ (smittestopp / Infection stop)の評価を始めているようですね。

Datatilsynet

・2020.04.27 Starter kontroll av FHIs Smittestopp-app (FHI Infection Stopアプリのチェックを開始します)
Spørsmål og svar (質問と回答)
Korona og personvern (コロナとプライバシー)

Folkehelseinstituttet (公衆衛生研究所)

・2020.04.30 1 av 5 deler data fra Smittestopp-appen med Folkehelseinstituttet (国民の約20%は、Infection Stopアプリのデータをノルウェー公衆衛生研究所と共有します)

● Helsenorge.no

Together we can fight coronavirus - download the Smittestopp app
・2020.04.24 Engelsk (PDF): What is the Smittestopp app?

(報道等)

Data Guidance
・2020.05.05 Norway: Datatilsynet publishes assessment of tracing app

NRK beta
・2020.04.16 Personvernråd i EU mener norsk app bryter med viktig personvernprinsipp by  & 

Life of Nolway
・2020.04.16 Smittestopp: How Norway’s New Coronavirus App Works

 

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

 

 

Deres referanse Vår referanse Dato
20/1617 20/01144-2/SLI 23.04.2020

Høringsuttalelse - forskrift om tiltak for å effektivisere Arbeids- og velferdsetatens behandling av saker etter folketrygdloven i forbindelse Covid19-pandemien Datatilsynet viser til høringsbrev av 16.04.2020, hvor departementet har oversendt høringsnotat samt utkast til forskrift om tiltak for å effektivisere Arbeids- og velferdsetatens behandling av saker etter folketrygdloven i forbindelse Covid-19-pandemien.
På grunn av den korte høringsfristen har vi ikke hatt mulighet til å gi så grundige tilbakemeldinger som vi hadde ønsket. Vi har likevel flere kommentarer til høringen.

|

« UK NHS COVID-19 appのテストバージョンのリリースとNCSCによる技術情報の公表。。。 | Main | 米国 国土安全保障省のテレワークガイダンスとリソース »

Comments

Post a comment(Not displayed with comment.)


Comments are moderated, and will not appear on this weblog until the author has approved them.« UK NHS COVID-19 appのテストバージョンのリリースとNCSCによる技術情報の公表。。。 | Main | 米国 国土安全保障省のテレワークガイダンスとリソース »